EvKey (1)

Minh Long

EvKey Changelog

EvKey Changelogs - Lịch sử các phiên bản EVKEYVersion 4.3.7 (21 Aug 2020)Sửa một số lỗi.Version 4.3.5 (11 Aug 2020)Sửa một số lỗiVersion 4.3.0 (29 Mar 2020)Sửa lỗi một số máy không tự khởi động cùng Windows.Sửa lổi thỉnh thoảng không nhớ trạng thái của…

Continue reading...